Dutch Webinars

Here you will find an overview of our Dutch Webinars by Ewald Stöteler. Sign up for the Webinars updates to not miss anything of these Webinars.

De Ziekteclassificatie volgens de 6e editie

Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie beschreef de Ziekteclassificatie uitvoerig in de 6e editie van de Organon en in Chronische Ziekten de praktische uitvoering. Hahnemann noemde het zelf ‘mijn meest volmaakte versie van de Organon’ omdat daar alle kennis, zijn ervaringen, meest recente inzichten en belangrijkste conclusies bij elkaar kwamen. In dit webinar maak je kennis met homeopathie volgens de Ziekteclassificatie uit de 6e editie van de Organon en de Chronische Ziekten.

Burn-out

Overspanning, overspannenheid, chronische stress, aanpassingsstoornis, surmenage, neurasthenie en burn-out, zijn termen die huisartsen gebruiken om de gevolgen van langdurige stress bij (jong) volwassenen te diagnosticeren. En dán? Dit webinar is praktisch, inzichtelijk en direct toepasbaar in de praktijk. Onmisbaar in de behandeling van de patiënt.

Dementie

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal groeit naar ruim 690.000 in 2055. Alleen door de vergrijzing of zijn er andere oorzaken aan te wijzingen? Door de verschillende aspecten van ook deze nare ziekte in kaart te brengen, zal duidelijk worden hoeveel we vanuit ons vakgebied kunnen doen. Dit webinar is praktisch, inzichtelijk en direct toepasbaar in de praktijk. Onmisbaar in de behandeling van de patiënt.

Alle nosoden

Als geen ander weet Ewald op alle fronten zijn kennis over te dragen. Na ruim 40 jaar praktijkervaring zijn niet alleen de basis-nosoden door Ewald veelvuldig ingezet, maar ook hebben zich nieuwe inzichten ontwikkeld ten aanzien van de piketpaaltjes die geslagen worden, eigenlijk vanwege de essentie van die bepaalde nosode. Vanuit de filosofie, het doordenken en de homeopathische logica en inzichten die Hahnemann al zo helder beschreef, ontstaan de piketpaaltjes die allemaal aan bod zullen komen op deze dag. Gereedschap voor ons allemaal!

Tijdsduur: 2 uur
Kosten: 25 EUR

Tijdsduur: 2 uur
Kosten: 25 EUR

Tijdsduur: 4,5 uur
Kosten: 85 EUR

Tijdsduur: 4,5 uur
Kosten: 85 EUR

De mens als embryo

Als zogenaamd ‘hersenloos’ wezen is het menselijk embryo een uitdaging voor diegene die zoekt naar geest in het menselijke bestaan, waarbij geest gedefinieerd wordt als wat moderne natuurwetenschap incl. moderne genetica, neurofysiologie en psychologie qualitate qua moet ontkennen als niet aantoonbaar en daarmee non-existent. Jaap van der Wal onderneemt in deze cursus een poging om langs andere wetenschappelijke weg toch op zoek te gaan naar geest in mens en natuur. Naar zin, betekenis, doel van ons bestaan. Een vraag als Wat doen we eigenlijk als we embryo zijn, is alleen relevant voor embryoloog die op zoek is naar geest. Getracht wordt om tot het spirituele zijn van het menselijk embryo door te dringen en de verhoudingen tussen geest, ziel en lichaam aan het licht te brengen. Er worden nieuwe perspectieven getoond met uitzicht op een polariteitmorfologie, driedeling van de mens, op micro- en macrokosmos, mens-zijnontwikkeling en incarnatie. Het menselijke lichaam wordt hierbij aangegaan als dynamisch proces dat alleen als een levend organisme te begrijpen valt. Een poging wordt gedaan om het moderne filosofisch armoedige ‘nothingbutterism’ (“de mens is niets ander dan anders dan materiële processen en software enzovoort”) te verruimen en verder te voeren tot een holistische en spirituele menskunde. De gevolgde benadering is een wetenschappelijke te weten die van de Goetheanistische fenomenologie en gaat uit van de primaire waarneming en ervaring van onze werkelijkheid.

 

Embryologie

Dag 1 – Ochtend

Kosten: 45 EUR

Dag 3 – Ochtend

Kosten: 45 EUR

Dag 1 – Middag

Kosten: 45 EUR

Dag 3 – Middag

Kosten: 45 EUR

Dag 2 – Ochtend

Kosten: 45 EUR

Dag 4 – Ochtend

Kosten: 45 EUR

Dag 2 – Middag

Kosten: 45 EUR

Dag 4 – Middag

Kosten: 45 EUR